Om BST

Över 20 år i branschen

BST Berges Schakt och Transport startade som enskild firma 2001 av Johan Berge. Under de kommande åren expanderade företaget och övergick till aktiebolag 2005. Sedan 2011 är Mathias Volmefjord delägare i företaget och 2017 så även Jonathan Berge. Vi har sedan 2010 haft vår verksamhet placerad i Moraberg, Södertälje och det var med stor glädje vi under sommaren 2016 flyttade in i våra nya lokaler.

Personligt engagemang och långsiktiga relationer

Genom personligt engagemang skapar vi långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt tankesätt har alltid varit att se svårigheter som möjligheter och vår strävan är att hitta den mest effektiva och bästa lösningen för alla parter.

Vår styrka ligger i resurser, kompetens, erfarenhet och en väl utvecklad administration där vi lägger stort fokus på uppföljning samt avrapportering.

Miljö- och kvalitetsfrågor har blivit en viktig del av vår verksamhet och vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 2011.


Toppmoderna lokaler att utvecklas i

I BST’s lokaler finns det även tillgång till en service- samt tvätthall som står till förfogande för våra anställda och underentreprenörer. Dessa ligger i anslutning med övriga kontorsbyggnaden och verkstaden drivs av Håkan Karlström som är verkstadsansvarig.

Dessa två hallar är 7 x 28 m och tvätthallen är utrustad med en modern reningsanläggning som renar föroreningar och sållar bort smuts.