Miljö & kvalité

För oss är det viktigt att våra tjänster uppfyller de överenskommelser som finns mellan oss och kund. Vårt miljö- och kvalitetsarbete bygger på att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. För att vi ska lyckas med ett levande miljö och kvalitetsarbete måste varje medarbetare känna delaktighet och eget ansvar.

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscerifierade enligt ISO 9001 sedan 2011.

Genom att införa ledningssystem har bolaget upprättat rutiner och underlag som gör det dagliga arbetet lättare att administrera. Vi hanterar idag fler komplicerade uppdrag med samma administrativa resurser som tidigare. En stor hjälp i detta arbete är vårt transportledningssystem Mobilast. Genom detta har vi kontroll på våra fordon, uppdrag och samarbetspartners. Det ger Dig som uppdragsgivare en trygghet och garanti att vi tar rätt betalt, vilket i långa loppet gör oss konkurrenskraftiga.

Vi arbetar ständigt med vårt miljö- och kvalitetssystem.
Vår miljö & kvalitetspolicy innefattar följande:

BST Berges Schakt & Transport AB tillhandahåller transport och maskintjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.
BST Berges Schakt & Transport AB skall uppfattas som en seriös och tillförlitlig leverantör av våra kunder.

Vårt sätt att använda jordens resurser sätter framtida generationers möjlighet till överlevnad i fara. I den verksamhet som vi bedriver är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka.

Våra tjänster skall uppfylla de överenskommelser som finns mellan oss och kund.
Kvalitets- och miljöarbetet skall kännetecknas av ständiga förbättringar.  

Vår kvalitet och miljö är alla medarbetares ansvar.
Detta vill vi uppnå genom att:

 • Vi ska vara delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet genom att erbjuda hög kvalitet på produkter och tjänster med hänsyn till både människan och miljön.
 • Följa lagar, förordningar, kundkrav och andra krav inom kvalitets- och miljöarbetet.
 • Minimera skador på naturen i våra projekt; förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Verka för att källsortera samt ta hand om miljöfarligt avfall vid alla arbetsplatser.
 • Arbeta med ständiga kvalitets- & miljöförbättringar enligt uppställda mål.
 • Engagera våra anställda och UE i kvalitets- & miljöfrågor genom öppen dialog där vi tar hänsyn till kvalitet och miljön i det dagliga arbetet.
 • Varje medarbetare skall veta vad hon eller han gör och varför.
 • Varje medarbetare kan påverka, förbättra och så långt det är möjligt – mäta effekten av sitt arbete.
 • Varje anställd tar ett eget ansvar för kvaliteten och miljön i sitt arbete.
 • Ständigt arbeta för förbättring och aldrig acceptera fel.
 • Åtgärda uppkomna fel och se till att de inte kan upprepas.
 • Leverera på avtalad tid.

Ladda ned