Miljö & kvalité

Detta är vår miljö & kvalitétspolicy

BST Berges Schakt & Transport AB tillhandahåller transport och maskintjänster inom bygg- och anläggningsbranschen.
BST Berges Schakt & Transport AB skall uppfattas som en seriös och tillförlitlig leverantör av våra kunder.

Vårt sätt att använda jordens resurser sätter framtida generationers möjlighet till överlevnad i fara. I den verksamhet som vi bedriver är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka.

Våra tjänster skall uppfylla de överenskommelser som finns mellan oss och kund.

Kvalitets- och miljöarbetet skall kännetecknas av ständiga förbättringar.

Vår kvalitet och miljö är alla medarbetares ansvar.


Detta vill vi uppnå genom att:

 • Vi ska vara delaktiga i kvalitets- och miljöarbetet genom att erbjuda hög kvalitet på produkter och tjänster med hänsyn till både människan och miljön.
 • Följa lagar, förordningar, kundkrav och andra krav inom kvalitets- och miljöarbetet.
 • Minimera skador på naturen i våra projekt; förebygga uppkomst och spridning av föroreningar.
 • Verka för att källsortera samt ta hand om miljöfarligt avfall vid alla arbetsplatser.
 • Arbeta med ständiga kvalitets- & miljöförbättringar enligt uppställda mål.
 • Engagera våra anställda och UE i kvalitets- & miljöfrågor genom öppen dialog där vi tar hänsyn till kvalitet och miljön i det dagliga arbetet.
 • Varje medarbetare skall veta vad hon eller han gör och varför.
 • Varje medarbetare kan påverka, förbättra och så långt det är möjligt – mäta effekten av sitt arbete.
 • Varje anställd tar ett eget ansvar för kvaliteten och miljön i sitt arbete.
 • Ständigt arbeta för förbättring och aldrig acceptera fel.
 • Åtgärda uppkomna fel och se till att de inte kan upprepas.
 • Leverera på avtalad tid.

Ladda ned