BST Berges Schakt & Transport AB

Din leverantör av schakt och transport i Stockholm och Mälardalen


Veckans Bibelord

”Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka.”

‭‭Romarbrevet 12:16

Vid frågor och fundering angående inloggningsuppgifter ber vi er kontakta Camilla
camilla@bst-ab.se

Vi är stolta sponsorer till bland annat


Hammarby Fotboll
  SSK  SBBK  Twins Thurin

BST vill vara en närvarande resurs i samhället och prioriterar den lokala förankringen.
I det vill vi främst lägga det stora fokuset på barn och ungdomar i föreningslivet och organisationer. Det är viktigt att alla ungdomar ur alla delar av samhället ska ha möjligheten att utvecklas, engagera sig och utöva hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid och gemenskap.

Vi jobbar aktivt mot att all vår sponsorverksamhet följer våra värderingar och att vi ska kunna bidra med det vi kan för att ha en positiv inverkan på samhället, medarbetare, leverantörer, kunder och kanske främst kommande generationer.

Vill du veta mer om sponsring av BST, ladda ner och fyll i detta ansökningsformulär  och skicka det till info@bst-ab.se