BST Berges Schakt & Transport AB

Din leverantör av schakt och transport i Stockholm och Mälardalen

 

Veckans Bibelord

”Hör, min son, din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning, 

för de är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja för din hals.”


Ordspråksboken 1:8-9 SFB15

 
 
 

Vi är stolta sponsorer till bland annat

BST vill vara en närvarande resurs i samhället och prioriterar den lokala förankringen. I det vill vi främst lägga det stora fokuset på barn och ungdomar i föreningslivet och organisationer. Det är viktigt att alla ungdomar ur alla delar av samhället ska ha möjligheten att utvecklas, engagera sig och utöva hälsofrämjande aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid och gemenskap.

Vi jobbar aktivt mot att all vår sponsorverksamhet följer våra värderingar och att vi ska kunna bidra med det vi kan för att ha en positiv inverkan på samhället, medarbetare, leverantörer, kunder och kanske främst kommande generationer.

Vill du veta mer om sponsring av BST, ladda ner och fyll i detta ansökningsformulär  och skick det till info@bst-ab.se